U staat aan de verkoper toe dat hij nog een tijd mag blijven wonen? Een duur cadeau voor de koper!

geplaatst door op 03 Apr 2016 in geen tag geen reacties

Vaak staat de koper van een woning toe dat de verkoper nog een tijdje in de woning mag blijven wonen naar de akte. Evenwel is dit soms een cadeau, waarop de koper nog eens kosten moet betalen, die hij niet had verwacht.

Standpunt Vlaamse Belastingsdienst nr. 15014 dd. 02.02.2015

Art. 2.9.3.0.1. VCF

De omstandigheid dat de verkoper zich een persoonlijk recht van genot op het verkochte goed voorbehoudt, terwijl de koper op een vroeger tijdstip dan dat van zijn ingenottreding  de prijs moet betalen, is een bij de prijs te voegen last in de zin van artikel 2.9.3.0.1, §1 VCF. De geldwaarde van deze last moet door de partijen in de akte op realistische wijze worden geschat. Er wordt geen rekening gehouden met deze last (en hij moet dan ook niet worden geschat) indien het verschil tussen de datum van ingenottreding van de koper en die van de betaling van de prijs niet meer dan één maand bedraagt.

Indien de hierboven vermelde schatting ontbreekt, zal aan de notaris een aanvullende verklaring worden gevraagd bij toepassing van artikel 3.13.1.2.1, 1ste lid VCF. Indien de notaris niet of niet tijdig reageert op dit verzoek, zal het bedrag van de last op maandbasis ambtshalve worden begroot op 4% x 1/12 van de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom.

Opmerking: Er werd door de belastingsdienst gekozen voor 4% omdat dit als resultaat een realistische doch niet te overdreven “huurwaarde” geeft.

Nog geen reacties.

Leave a Reply

*