Overdracht EPB aangifte plicht bij nieuwbouw

geplaatst door op 06 Mar 2016 in geen tag geen reacties

Bij de aankoop van een woning of appartement kunt u, als particulier, in overleg met de bouwfirma of algemeen aannemer, beslissen de samenwerking vóór de afwerking van de woning te beëindigen (bv. na regen- en winddicht maken van de woning, bij cascoverkoop, …)
De aangifteplicht kan door de promotor-bouwheer of algemeen aannemer overgedragen worden op u, de particulier, als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
• in de koopakte wordt vermeld dat de EPB-aangifteplicht aan u wordt overgedragen;
• bij de koopakte wordt een tussentijds verslag gevoegd:
o opgemaakt door de verslaggever van de bouwfirma
o ondertekend door de bouwfirma, de verslaggever en uzelf;
o het verslag bevat een opsomming van alle uitgevoerde maatregelen en nog uit te voeren maatregelen om de EPB-eisen te behalen; en vermeldt wie met de uitvoering belast is en hiervoor verantwoordelijk is
• de bouwfirma bezorgt u op het einde van het werk de nodige gegevens (lastenboek, facturen …) zodat de verslaggever de EPB-aangifte kan opstellen.
De bouwfirma / algemeen aannemer is contractueel verantwoordelijk voor het door haar uitgevoerde deel van de werken. U bent verantwoordelijk voor de afwerking van het overige deel. Door de overdracht van de aangifteplicht draagt u wél de volledige aansprakelijkheid voor het voldoen aan de EPB-eisen voor het volledige overgedragen bouwproject.
U kunt kiezen tussen verdergaan met dezelfde verslaggever of een nieuwe verslaggever aanstellen. U moet er wel voor zorgen dat de EPB-aangifte tijdig wordt ingediend.

Nog geen reacties.

Leave a Reply

*