Mogelijkheid tot vermelding in de bevolkingsregisters betreffende de verdeelde huisvesting van minderjarigen

geplaatst door op 03 Apr 2016 in geen tag geen reacties

Het is thans mogelijk voor de ouder bij wie de niet-ontvoogde minderjarige  niet ingeschreven is als hebbende aldaar zijn/haar hoofdverblijfplaats, te vragen om in het dossier van de niet-ontvoogde minderjarige het feit te vermelden dat deze minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij deze huisvesting verlenende ouder.

Deze vermelding zal dan eveneens verschijnen in het dossier van de huisvesting verlenende ouder.

Het is niet de bedoeling om via deze vermelding bijkomende socio-economische of fiscale rechten toe te kennen aan het kind en aan de huisvesting verlenende ouder.Met deze vermelding wil men de betrokken gemeentebesturen enkel meer informeren over het feit dat een kind gedurende een bepaalde tijd effectief op het grondgebied van de betrokken gemeente verblijft, namelijk bij de huisvesting verlenende ouder. Dergelijke informatie kan evenwel, in voorkomend geval, nuttig blijken, opdat de gemeente bijvoorbeeld kortingen of faciliteiten zou kunnen verstrekken aan dat kind, bijvoorbeeld een verminderd tarief voor het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking, maar eveneens om veiligheidsredenen :  het is immers van belang dat de hulpdiensten weten dat op een welbepaald adres eventueel een kind verblijft.

Nog geen reacties.

Leave a Reply

*