Klein beschrijf blijft behouden na echtscheiding – relatiebreuk

geplaatst door op 08 Jan 2016 in geen tag geen reacties

De Vlaamse belastingdienst aanvaardt overmacht als algemeen rechtsbeginsel zelfs als het niet uitdrukkelijk in de regelgeving is voorzien en past dit toe over alle Vlaamse belastingen heen (standpunt nr. 14019 dd. 22 december 2014).

Voor het behoud van het verlaagd verkooprecht van 5 % , het zogenaamd klein beschrijf bij de aankoop van een woning, is overmacht wel uitdrukkelijk in de regelgeving voorzien. De kopers moeten zich ertoe verbinden zich in te schrijven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en tenminste 3 jaar zonder onderbreking die inschrijving behouden. Indien deze verbintenis niet kan worden nagekomen ten gevolge van een verandering in het gezinsleven van de koper(s), zoals echtscheiding, aanvaardt de Vlaamse belastingdienst dat dit een geval van overmacht is zodat het verlaagd tarief van 5% behouden blijft. Beëindiging van de wettelijke of feitelijke samenwoning wordt eveneens aanvaard als overmacht op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de wettelijke of feitelijke samenwoning een zekere stabiliteit vertoonde. De Vlaamse Belastingdienst volgt dus het standpunt dat de FOD Financiën toepaste bij verandering in het gezinsleven van de kopers.

Overmacht kan evenwel niet automatisch worden toegekend en moet altijd beoordeeld worden aan de hand van de feitelijke elementen. De belastingplichtige moet dus steeds een verzoekschrift indienen om zijn specifieke situatie te laten aanvaarden als overmacht. (standpunt nr. 14013 dd. 17 november 2014)

Nog geen reacties.

Leave a Reply

*